Muzeum II Wojny Światowej

Nowo powołana rada Muzeum

Uprzejmie informujemy, że Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska, zarządzeniem z 2 lipca 2024 r. powołała członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w składzie:

- Maciej Buczkowski;

- prof. dr hab. Grzegorz Motyka;

- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński;

- dr hab. Waldemar Ossowski;

- dr Piotr M. A. Cywiński;

- Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska;

- prof. dr hab. Barbara Engelking;

- dr Violetta Rezler-Wasielewska;

- prof. dr hab. Paweł Machcewicz;

- dr hab. Ewa Manikowska;

- dr hab. Piotr M. Majewski;

- dr hab. Joanna Wawrzyniak;

- dr Marek Radziwon;

- Jacek Taylor.

 

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz opiniuje sprawozdania Dyrektora i plan działalności.