Przejdź do treści

Nowe - stare miasto. Z gruzów i popiołów.

Opis zajęć: Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z problematyką planowego niszczenia miast w czasie II wojny światowej, a następnie ich odbudowy i przywracania normalnej codzienności. W kontekście zniszczenia prezentowane są różne metody, stosowane przez strony walczące: planowe wyburzenia, naloty dywanowe, oblężenie, walki miejskie. Szczególnie dużo uwagi poświęca się Gdańskowi, obróconemu gruzy w marcu i kwietniu 1945 roku. Rozważane są różne, niekiedy przeciwstawne, koncepcje powojennej odbudowy miasta: odbudowa odtwarzająca zniszczone centrum miasta, zabudowa na gruzach centrum zupełnie nowego (modernizm, socrealizm), pozostawienie gruzów, jako żywego pomnika wojny. Zajęcia pobudzają do przemyśleń i dyskusji w trakcie debaty.

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas I-IV

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Odniesienia do podstawy programowej: 
Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników umiejętność odróżniania przeszłości i teraźniejszości (porównanie niegdysiejszych warunków służby ze współczesnością)  

Obejmują następujące treści nauczania:

  1. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. 
  • uczeń podaje przykłady postaci i wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej
  • pogłębienie rozumienia losów żołnierzy, zakwalifikowanych do katalogu takich postaci (np. legioniści Piłsudskiego, harcerze Szarych Szeregów, Witold Pilecki) o aspekt warunków codziennej służby,

Uzupełniająco przy omawiano lektur poruszających problematykę losów żołnierskich, (np. M. Wańkowicz, „Monte Cassino”, A. Fiedler „Dywizjon 303”)