Przejdź do treści

Nowe notacje ze świadkami historii na Białorusi

31/07/2017 - 08:54

W lipcu delegacja Muzeum II Wojny Światowej przebywała na Białorusi. Pokłosiem tego wyjazdu jest 12 bezcennych nagrań ze świadkami historii.

Muzeum z zaangażowaniem realizuje misję docierania do świadków historii i miejsc związanych z II wojną światową. W dniach 15-21 lipca 2017 r., po wielu staraniach, zadanie to udało się zrealizować na Białorusi. Wszechstronnej pomocy udzieliły: Ambasada RP w Mińsku i Konsulat Generalny RP w Grodnie. Do realizacji projektu przychylnie ustosunkowały się m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi.

Był to pierwszy tego typu wyjazd przedstawicieli Muzeum na Białoruś. Odwiedzono miasta związane z polską historią takie jak Grodno, Skidel, Lida i Wołkowysk. W trakcie niespełna tygodniowego pobytu delegowani zrealizowali aż 12 notacji filmowych ze świadkami historii. Za niezwykle cenne należy uznać nagrania wykonane z żołnierzami należącymi do legendarnego partyzanckiego 77. Pułku Piechoty AK, a także z członkami powojennego podziemia antykomunistycznego.

Równie ważne okazały się relacje związane z tragicznymi przeżyciami ludności cywilnej podczas niemieckiej i sowieckich okupacji tamtych terenów. Do interesujących należy zaliczyć wspomnienia dowódcy czołgu walczącego m.in. z wojskami japońskimi w Mandżurii. Podczas wyjazdu wykonano także kilka wartościowych notacji filmowych w terenie, dokumentujących polską i żydowską historię odwiedzanych miejscowości. 

Delegowanym udało się nawiązać istotne i perspektywiczne dla dalszej współpracy kontakty z muzeami historycznymi w Grodnie, Lidzie i Wołkowysku. Kolejny wyjazd na Białoruś zostanie zrealizowany już we wrześniu.