Zasady bezpieczeństwa związane z epidemią wirusa COVID-19

  1. Widz zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do sali kinowej. Płyn do dezynfekcji znajduje się przed wejściem do sali kinowej.
  2. Udział widza w seansie kinowym jest dopuszczalny pod warunkiem zakrycia ust i nosa. Zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki lub innych dozwolonych materiałów powinno nastąpić przed wejściem do budynku Muzeum II Wojny Światowej.
  3. Widzowie zobowiązani są do ustawienia się w kolejce (do zakupu biletów, do wejścia do sali kinowej) z zachowaniem dwumetrowego dystansu między osobami w kolejce. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu również podczas opuszczania sali kinowej.
  4. Kino udostępnia do sprzedaży 100% miejsc. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie ze wskazanym na bilecie oznaczeniem miejsca. Dostępna pula biletów została ograniczona w sposób zgodny z wytycznymi dla kin sformułowanymi przez MKiDN oraz GIS.
  5. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy internetowy zakup biletów za pośrednictwem strony: bilety.muzeum1939.pl
  6. W przypadku zakupu biletów w kasie widz zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników seansu zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
  7. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych podczas pobytu w kinie, widz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurującego biletera.
  8. Niestosowanie się do powyższych zasad będzie traktowane jako narażenie bezpieczeństwa innych osób. Osoby niestosujące się do zasad bezpieczeństwa nie będą mogły uczestniczyć w seansie filmowym.

 

INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW

Prowadzimy internetową sprzedaż biletów do kina (KUP BILET). Bilety można nabyć również w kasach Muzeum w godzinach ich otwarcia (Informacja o godzinach otwarcia muzeum i pracy kas biletowych: KLIKNIJ TUTAJ). W dni wyświetlania filmów kasy są otwarte od godz. 9.30 do rozpoczęcia ostatniego seansu). 

Ceny biletów: 16 zł – normalny / 13 zł – ulgowy

 

Kino Muzeum

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. Władysława Bartoszewskiego 1
80-862 Gdańsk

Informacja | tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl
e-mail: kino@muzeum1939.pl

Facebook | Kino Muzeum
Instagram | kino_muzeum

 

Sala kinowa oraz kasy biletowe znajdują się na poziomie -3 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.