Nieproszony gość? Zachodni alianci i Polska w II wojnie światowej - pobierz wykład prof. Richarda Overy

Nieproszony gość? Zachodni alianci i Polska w II wojnie światowej - pobierz wykład prof. Richarda Overy'ego

Przypominamy wykład prof. Richarda Overy’ego wygłoszony 19 czerwca 2023 r., podczas promocji albumu „Arytmetyka wojny. Bitwy II wojny światowej w 15 infografikach”.

 

W swoim wystąpieniu uwypuklił wkład Polaków w ostateczne zwycięstwo nad III Rzeszą oraz podkreślił rolę publikacji w promowaniu wiedzy na ten temat. „Celem publikacji może być również zdobycie uznania dla Polski, która pomimo wszystkich trudności, z jakimi musiała się zmierzyć w czasach sowieckich, była jednym z aliantów, a nie tylko «nieproszonym gościem»” – dodał Overy.  

 

Richard Overy to wybitny historyk, autor dziesiątek publikacji z zakresu II wojny światowej. Jest profesorem historii na Uniwersytecie Exeter, członkiem elitarnego Royal Historical Society  oraz British Academy. Zachęcamy do lektury.