Przejdź do treści

Niemieckie żądania i oferty. Na drodze do wojny (1938-1939) – prof. Marek Kornat

Przedstawiamy szósty, ostatni wykład prof. Marka Kornata z cyklu „O historii Wolnego Miasta Gdańska na stulecie jego utworzenia”.

Temat wystąpienia to „Niemieckie żądania i oferty. Na drodze do wojny (1938-1939)”.
_____

W 100-lecie utworzenia Wolnego Miasta Gdańska zapraszamy na cykl wykładów poświęconych jego historii. W czasie spotkań prof. Marek Kornat przybliża najciekawsze aspekty z dziejów tego państwa-miasta. Wolne Miasto Gdańsk istniało w latach 1920-1939. Powstało po I wojnie światowej jako wyraz kompromisu między uczuciami niemieckiej większości i prawami Polski w dostępie do morza. To minipaństewko było obiektem nieustającego konfliktu między Warszawą a Berlinem, stając się przyczyną kryzysów politycznych w wymiarze międzynarodowym. Profesor Kornat stara się między innymi odpowiedzieć na pytania: Czym było Wolne Miasto Gdańsk w stosunkach międzynarodowych? Czy jego egzystencja musiała być źródłem konfliktu? Czy polityka Polski wobec Gdańska broni się przed sądem historii?


Marek Kornat – profesor historii, sowietolog, eseista, kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek, w tym „Polityka zagraniczna Polski 1938-1939. Cztery decyzje Józefa Becka”, Gdańsk 2012 (Wyd. MIIWŚ).