NASZE ZBIORY

NASZE ZBIORY

Księgozbiór tworzą publikacje służące prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad II wojną światową. Są to przede wszystkim pozycje dotyczące historii XX wieku. Jednak oprócz tych ściśle związanych z tematyką II wojny światowej, Biblioteka oferuje również między innymi materiały edukacyjne, przydatne do pracy dydaktycznej, czy publikacje historyczne dla dzieci i młodzieży.

W zasobie bibliotecznym znajdują się też wydawnictwa niezbędne do opracowania obiektów gromadzonych w Muzeum. Na uwagę zasługują zbiory z zakresu konserwacji, restauracji, czy zabezpieczeń muzealiów, a także książki dotyczące działalności muzealniczej. Wszystkie te publikacje służą pomocą czytelnikom oraz pracownikom działów merytorycznych Muzeum. 


Kolekcja Biblioteki jest systematycznie powiększana drogą zakupów, darowizn oraz wymiany pomiędzy muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym księgozbiorem.