Najnowszy numer czasopisma „Wojna i Pamięć” już w sprzedaży

Najnowszy numer czasopisma „Wojna i Pamięć” już w sprzedaży

„Wojna i Pamięć” to wydawany od 2019 r. przez MIIWŚ periodyk, który ma charakter rocznika naukowego. Zróżnicowane artykuły, tworzone przez polskich i zagranicznych ekspertów, skupiają się wokół problematyki najtragiczniejszego konfliktu w dziejach ludzkości. Serdecznie zachęcamy do zakupu i lektury nowego numeru pisma.

 

Tematem przewodnim drugiego numeru „Wojny i Pamięci” jest zapomniana wojna 1940 r., której poświęcono dwa obszerne artykuły. Richard J. Evans i Johnathan Walker w swoich tekstach koncentrują się na rzeczywistym obrazie pamięci o pierwszych latach II wojny światowej na Wschodzie i Zachodzie. Jak zaznacza pierwszy z autorów, odmienne postrzeganie zagrożeń wynikających z tego konfliktu zbrojnego miało swoje konsekwencje również kilkadziesiąt lat po jego zakończeniu. Z kolei Walker opisuje szczegóły współpracy między Polakami a Brytyjczykami w początkowych miesiącach wojny.

 

W numerze poruszono również inne tematy, które zaciekawią nie tylko badaczy historii, ale i każdego czytelnika, któremu bliskie są współczesne dzieje Polski. W dziale „Varia” znalazło się pięć obszernych artykułów. W pierwszym z nich Wojciech Samól konfrontuje zagadnienie stanu osobowego wartowni nr 5 z liczbą pochówków przy willi oficerskiej. Radosław Wiśniewski przybliża historię zapomnianego niemieckiego obozu Soldau (Działdowo). Z kolei Anna Pachowicz analizuje szczegóły dotyczące życia polskich uchodźców na terenie Francji w latach 1941–1944. Do chlubnej karty z życia mieszkańców okupowanej stolicy powraca Beata Kozaczyńska w artykule pt. Poruszenie Warszawy ’43. Ludność Warszawy na ratunek polskim dzieciom wysiedlonym z Zamojszczyzny. Remigiusz Ławniczak przywołuje czasy powojenne, analizując postawy mieszkańców Chojnic i powiatu chojnickiego wobec umacniającego się reżimu komunistycznego w 1945 r.

 

Numer drugi „Wojny i Pamięci” zawiera również sprawozdanie oraz artykuły recenzyjne. Jarosław Wąsowicz opisuje wydarzenie upamiętniające błogosławionych męczenników II wojny światowej. W recenzji Tadeusza Wolszy można się zapoznać z uwagami nt. książki Thomasa Urbana pt. Katyń. Zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw. Natomiast Mariusz Krzysztofiński przedstawia publikację autorstwa Anny Jagodzińskiej, która jest poświęcona ks. Leonowi Stępniakowi – byłemu więźniowi obozów Dachau i Mauthausen-Gusen.

 

***

 

Warto przypomnieć, że zgodnie z decyzją ministra edukacji i nauki z 1 grudnia 2021 r. czasopismo „Wojna i Pamięć” zostało umieszczone na liście periodyków punktowanych. Za publikację na jego łamach przyznawanych jest 20 punktów. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych autorów do współpracy i prosimy o kontakt drogą elektroniczną: redakcjawip@muzeum1939.pl.

 

Najnowszy numer czasopisma „Wojna i Pamięć” można zakupić w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (poziom −3) lub w naszym sklepie online: