Przejdź do treści

,,Na oczach świata”

13/02/2018 - 11:49
Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W ramach informowania o wydarzeniach i tragedii ludności żydowskiej, Maria Kann, działająca w Radzie Pomocy Żydom, Żegota”, napisała broszurę zawierającą opis tworzenia się konspiracji żydowskiej oraz powstania w getcie warszawskim.

Autorka, wspomagana przez pracowników Delegatury Rządu oraz Armii Krajowej, którzy dostarczyli część materiałów, miała nadzieję, że przyczyni się do nagłośnienia tragedii Żydów w Warszawie, szczególnie wśród opinii międzynarodowej.

"Na oczach świata" wydrukowano w nakładzie 2100 egzemplarzy we wrześniu 1943 roku, ale dla potrzeb konspiracji zamaskowano prawdziwe miejsce i datę wydania umieszczając na stronie tytułowej: "Zamość -1932".