Przejdź do treści

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z wyróżnieniem w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019

19/10/2020 - 15:04
Muzeum II Wojny Światowej  w Gdańsku z wyróżnieniem w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum II Wojny Światowej  w Gdańsku otrzymało wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019 w kategorii „Zarządzanie” za projekt „Koordynacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej”.

OPIS ZGŁOSZEONEGO PROJEKTU: W 2019 r., będącym 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podjęło się zadania koordynacji uroczystych obchodów, pod przewodnictwem dyrektora instytucji dr. Karola Nawrockiego, ustanowionego Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny. Mając pełną świadomość wagi, jaką dla dla bieżącej rzeczywistości jest przekaz historyczny z lat 1939-1945, Muzeum nadało obchodom spójny charakter memoratywny, jak i głęboko edukacyjny. Wszelkie procesy i działania realizowane w ramach organizacji  obchodów miały na celu promocję wśród szerokiego grona odbiorców na całym świecie przekazu o prawdziwej historii Polski i Polaków w tragicznej wojennej rzeczywistości. Kierując przekaz do odbiorców o różnym stopniu znajomości historii i różnej wrażliwości Muzeum skupiało się na adekwatnych formach realizacji przedsięwzięcia, tak by wpisywały się w nie projekty o zróżnicowanym charakterze, od wydarzeń stricte naukowych, poprzez edukacyjne, kulturalne, a nawet sportowe, a także realizacje filmowe, upamiętnienia, aż po projekty z dziedziny najnowszych technologii multimedialnych. Stworzono także system patronatu i opieki promocyjnej nad setkami mniejszych i większych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje kultury, organy samorządu terytorialnego i szkoły w całej Polsce, oraz w wielu miejscach na świecie, finalnie tworząc kalendarium, na które składało się z 459 wydarzeń rocznicowych w Polsce oraz na świecie. Wśród najważniejszych realizacji znalazły się m.in. międzynarodowa konferencja naukowa Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej (23-24.08.2019 r.), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (1.09.2019 r.), odsłonięcie pomnika rtm.Witolda Pileckiego (17.09.2019 r.), widowisko multimedialne Poland: First to fight (23-25.08.2019 r.), widowisko muzyczne Tak zaczynała się wojna (1.09.2019 r.),czy też projekt Muzeum na wodzie (lipiec-wrzesień 2019 r.). Szczególne znaczenie w odbiorze międzynarodowym miała wystawa czasowa Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej (od 1.09.2019), której emanacja w postaci projektu wystawienniczego Fighting and Suffering została zaprezentowana w ponad 150 miejscach na 6 kontynentach oraz przetłumaczona na 36 języków. Wyniki efektywnej koordynacji obchodów, jak i planowanych działań promocyjnych przełożyły się na zasięgi wskazujące, że informacje o wydarzeniach realizowanych przez Muzeum osiągnęły liczbę ponad 34,5 mln odbiorców w Polsce i na całym świecie.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest to ogólnopolski coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza edycja odbyła się w 1980 roku, tym samym od czterdziestu lat wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.

Nabór do tegorocznej, jubileuszowej 40-ta edycji Konkursu zakończył się 29 lutego tego roku. Na konkurs wpłynęły wnioski w kategoriach: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury (14 zgłoszeń); edukacja (38 zgłoszeń); projekty naukowo-badawcze (20 zgłoszeń); nowe i zmodernizowane wystawy stałe (15 zgłoszeń); wystawy czasowe (60 zgłoszeń); zarządzanie (10 zgłoszeń).

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 19 października br., o godz. 13.00, w gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczna gala konkursu odbyła się wyłącznie w formule online, bez udziału publiczności, w tym przedstawicieli nagrodzonych instytucji. Relacja z wydarzenia dostępna jest online na profilach Organizatorów (Facebook NIMOZ-u), a także na stronie Konkursu. Partnerem tegorocznej edycji konkursu jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Pełna lista laureatów Konkursu Sybilla 2019 TUTAJ.