Trwają prace związane z modernizacją budynku dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej

Modernizacja budynku dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej

Trwają prace związane z modernizacją budynku dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej wraz z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. 

 

Tereny zewnętrzne
Teren działki, na której znajduje się obiekt, został w całości ogrodzony. Do budynku doprowadzono dojścia i dojazd z nawierzchni wodnoprzepuszczalnej. Oprócz tego teren objęty inwestycją przygotowano do nowej funkcji, którą będzie pełniła była elektrownia – wystawienniczej. W tym celu wykonano wiatę śmietnikową, szalet dostoswany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, stanowisko pomp ciepła oraz tymczasowe obiekty kontenerowe przeznaczone na pomieszczenia biurowo-administracyjne, magazynowe i socjalne dla pracowników, a także działania edukacyjne i kulturalne. Dojście do kontenerów zostało zapewnione przez układ drewnianych trapów, idealnie komponujących się z zielonym otoczeniem elektrowni. Wykonano też niezbędne prace związane z siecią elektryczną, teletechniczną i sanitarną. Teren został oświetlony oraz wyposażony w całodobowy monitoring. W znacznym stopniu wykonano także nasadzenia zieleni.

 

Elementy zewnętrzne obiektu
W ostatnim czasie elewację budynku oczyszczono z zabrudzeń i poprawiono jej kolorystykę. Wymieniono plastikowe okna zewnętrzne na stalowe, nawiązujące do historycznych. Przywrócono pierwotny kształt wschodniego wejścia do budynku i zamontowano drzwi stalowe. Zakończono prace związane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zbiorników na paliwo, znajdujących się w podziemnych pomieszczeniach technicznych po północnej stronie budynku. Zostały one wyeksponowane za pomocą szklanych klap rewizyjnych.

 

Elementy wewnętrzne obiektu
W końcowej fazie realizacji wstawiono aluminiowe okna wewnętrzne, a także wewnętrzną stolarkę drzwiową. Do poziomu 3 m zostały położone nowe tynki, pomalowano ściany i sufit na kolor złamanej bieli. W odtworzonych historycznych kanałach technicznych poprowadzono instalacje. Uzupełniono także historyczną posadzkę w budynku. Oryginalne płytki ceramiczne poddano zabiegowi oczyszczenia, dokonano drobnych uzupełnień oraz zabezpieczono je odpowiednimi preparatami. Zakończono prace instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Aktualnie jest testowana poprawność funkcjonowania wykonanych systemów w obiekcie.