Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kazachstanie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kazachstanie

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berendt, 30 września w Ałmatach (Kazachstan) wziął udział w międzynarodowej konferencji "Polacy i obywatele polscy w Kazachstanie w XIX-XX w. Historia-Ludzie-Współczesność".

 

Konferencję zorganizowano przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Ałmatach, Instytutu Historii i Etnologii oraz Polsko – Kazachstańskiej Komisji Historycznej. W wydarzeniu brało udział ponad 30 uczestników z Polski, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. 

 

W trakcie konferencji dyrektor MIIWŚ, dr hab. Grzegorz Berendt, przekazał stronie kazachstańskiej dokumenty, pochodzące z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Były to listy jeńców wojennych z ZSRR na terytorium Polski.

 

Ponadto zaprezentowano zbiory "Polacy i obywatele polscy w pawłodarskim Priirtyszie. Lata 1930-1950." oraz przekazano stronie polskiej skany dokumentów dotyczących Polaków w obwodzie ałmatyńskim.

 

W spotkaniu wziął również udział pełniący obowiązki sekretarza Polsko – Kazachstańskiej Komisji Historycznej, dr Dmitriy Panto z Działu Naukowego MIIWŚ, który przedstawił referat pt. "Formowanie się Polskiej Armii w Związku Sowieckim, działalność polskich Delegatur Ambasady RP w Kujbyszewie".

 

Polsko – Kazachstańska Komisja Historyczna to forum współpracy między badaczami przeszłości z obu krajów, przynosi nowe możliwości pogłębienia wiedzy o Polakach wywiezionych na Wschód.