Mieczysław Jałowiecki patronem dworca Gdańsk Główny

Mieczysław Jałowiecki patronem dworca Gdańsk Główny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr hab. Grzegorz Berendt wziął udział w uroczystościach nadania imienia pierwszego delegata Rządu Polskiego w Gdańsku niedawno zmodernizowanemu dworcu Gdańsk Główny.

 

 

W wydarzeniu, podobnie jak w ubiegłorocznych uroczystościach pogrzebowych Mieczysława Jałowieckiego oraz Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej, organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, uczestniczył prawnuk i ostatni z rodu – Pan Andrzej Jałowiecki, który dziś powiedział:

Dziękuję za waszą obecność podczas tej wyjątkowej chwili, gdy wspólnie uczcimy pamięć mojego pradziadka Mieczysława Jałowieckiego w dniu rocznicy jego powrotu do ojczyzny. [...] Był nie tylko wybitnym agronomem, ziemianinem, dyplomatą, przedsiębiorcą, pisarzem i malarzem ale przede wszystkim dumnym Polakiem. [...] Mieczysław Jałowiecki zyskał uznanie jako generalny delegat Ministerstwa Aprowizacji w Gdańsku, jako pierwszy delegat rządu polskiego na tym terenie. W latach 1919—1920 wykonał niezwykle trudną i w dużym stopniu tajną misję. Jego nieugiętość w dążeniu do zapewnienia transportu towarów humanitarnych do Polski koleją jest godna podziwu. Był również tajnym negocjatorem i strategiem kupując kluczowe nieruchomości m.in. na Westerplatte co umocniło pozycję Polski w Gdańsku. Duma narodowa, przyzwoitość, odwaga i skuteczność to cechy, które definiowały życie Mieczysława Jałowieckiego. [...] Jego życiorys oraz zasługi dla Polski i sprawy polskiej w Gdańsku sprawiają, że jest on godnym patronem Dworca Gdańsk Główny.