Przejdź do treści

Litwa zamiast Katynia. Internowanie polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku
Internowanie to przymusowe umieszczanie w specjalnych obozach oddziałów wojskowych państw walczących, które przekraczają granicę państwa neutralnego. Nie jest jednak pobyt w obozie koncentracyjnym, Polacy mieli na Litwie lepsze warunki. Jak wspomina w audycji jeden z żołnierzy, Ryszard Pierzchała, mógł spacerować po mieście i kontaktować się z innymi Polakami. Po kilku miesiącach udało mu się uciec do Białegostoku i służyć później w podziemnym wywiadzie. 

O losie internowanych żołnierzy opowiadają pracownicy Muzeum II Wojny Światowej - Wojciech Łukaszun i Dmitryi Panto. Natomiast Waldemar Kowalski prezentuje unikalne pamiątki zachowane w magazynach, między innymi satyryczne rysunki i ręcznie wykonaną talię kart do gry.