Książki września: "Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941" i "Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941–1944"

Książki września: "Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941" i "Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941–1944"

We wrześniu naszymi książkami miesiąca są albumy poświęcone sowieckiej i niemieckiej okupacji Polski. Zestaw obu publikacji jest dostępny w atrakcyjnej cenie 99 złotych. Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego i zakupów.

 

Wskutek zmowy Hitlera ze Stalinem dramatyczne losy Polski w 1939 r. były praktycznie przesądzone. W czasie gdy Polacy toczyli heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej zostały zajęte przez Armię Czerwoną. 17 września 1939 r. IV rozbiór Polski stał się faktem, wobec którego osłabiony kraj nie mógł się obronić. Polacy byli celem niemieckich i sowieckich represji, które często kończyły się śmiercią w katowniach Gestapo i NKWD oraz w sowieckich łagrach i niemieckich obozach koncentracyjnych.

 

Konsekwencją obu okupacji stała się germanizacja i sowietyzacja praktycznie wszystkich aspektów polskiego życia publicznego. Okupanci często posługiwali się agresywną propagandą.

 

„Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach” – czytamy we wstępie do Okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941.

 

Wojciech Łukaszun i Dmitriy Panto – autorzy obu publikacji – dotarli do archiwalnych, unikatowych fotografii sowieckich, które dokumentują ogrom przemian politycznych i społecznych na okupowanych terenach. Warto podkreślić, że wiele spośród wykorzystanych zdjęć dotąd było znanych jedynie wąskiemu gronu specjalistów.

 

Machinę propagandową sprawnie wykorzystywali również Niemcy. Gdy w czerwcu 1941 r. wkroczyli na tereny okupowane przez ZSRS, dokumentowali zastaną rzeczywistość przez własny pryzmat. I choć wojna między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą zmieniła układ sił na kontynencie europejskim, cele propagandy pozostały podobne po obu stronach.

 

Promocyjna cena 99 złotych na pakiet dwóch albumów obowiązuje w naszym sklepie internetowym (Po dodaniu obu pozycji do koszyka należy wpisać w pole kod rabatowy: KSIAZKAMIESIACA):

Zachęcamy do zakupów i lektury!

 

Wojciech Łukaszun, Dmitriy Panto, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 140, ISBN 978-83-65957-06-1.

Wojciech Łukaszun, Dmitriy Panto, Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941–1944, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2021, ss. 152, ISBN 978-83-65957-36-8.