Książka Sierpnia: "Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim"

Książka Sierpnia: "Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim"

Zachęcamy do zapoznania się z naszą książką sierpnia – publikacją Tomasza Sommera Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Monografia jest do nabycia w promocyjnej cenie 35 złotych.

 

11 sierpnia 1937 r. Nikołaj Jeżow, ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS, wydał rozkaz nr 00485, który stał się początkiem bezprecedensowej w XX w., kilkunastomiesięcznej akcji eksterminacji Polaków. W tym czasie wskutek sowieckich prześladowań aresztowano, osądzono i skazano na śmierć ponad 100 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Niestety, jak wynika z najnowszych badań, liczba ta była dotąd niedoszacowana.

 

Współczesna wiedza o akcie sowieckiego ludobójstwa wciąż jest niepełna ze względu na brak dostępu do licznych archiwów Federacji Rosyjskiej. Tomaszowi Sommerowi udało się jednak dotrzeć do wielu cennych źródeł historycznych, które rzucają nowe światło na tę tragiczną historię. Mozolna praca badawcza stała się fundamentem drugiego wydania Operacji antypolskiej NKWD 1937–1938.

 

„Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie książki Tomasza Sommera to wynik długoletniej żmudnej pracy, pracy czasem w warunkach wyjątkowo trudnych. Jego poświęcenie i upartość w dotarciu do unikatowych materiałów w rosyjskich, ukraińskich i białoruskich archiwach wywołuje prawdziwy podziw. Posiada on wspaniały warsztat historyczny, jest solidny i skuteczny w opracowaniu źródeł i najważniejsze – widzi i doskonale analizuje istotę stalinowskiej zbrodni na Polakach” – z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Iwanowa.

 

Warto pamiętać, że dramatyczna historia eksterminacji Polaków w ZSRS nie zakończyła się wraz z końcem wielkiego Terroru. W późniejszych latach Polacy byli traktowani przez Sowietów w kategoriach nieprzyjaciół. Jak czytamy w rozdziale X: „Choć Wielki Terror skończył się w listopadzie 1938 r., to już niecały rok później podobne, choć o nieco innym charakterze, działania podjęto przeciwko ludności polskiej z ziem zabranych II RP. Polak wciąż był wrogiem. Co udowodniono w 1940 r. w Katyniu”. Bez tej wiedzy nie sposób zrozumieć współczesnej historii Polski, zwłaszcza w kontekście trudnych stosunków polsko-rosyjskich.

 

Książkę można nabyć w sklepie online MIIWŚ:

Zachęcamy również do wizyty w stacjonarnym punkcie sprzedaży, który mieści się na poziomie –3 muzeum.

 

W publikacji wykorzystano materiały graficzne pochodzące z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Tomasz Sommer, Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 528, ISBN 978-83-65957-30-6.