Książka lutego – „Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”

Książka lutego – „Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”

Luty jest miesiącem, w którym szczególnie zachęcamy do zapoznania się z naszą nowością wydawniczą – książką pt. „Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”. Tylko teraz można ją nabyć w promocyjnej cenie 55 złotych. Publikacja stanowi ważny krok w kierunku popularyzacji ważnego, wciąż jeszcze badanego zagadnienia powojennych represji wobec Polaków powracających po wojnie z Zachodu.

 

Autorem monografii jest dr Dmitriy Panto. Publikacja jest naukowym ujęciem losów żołnierzy PSZ, którzy po 1945 r. ponownie padli ofiarą sowieckich represji w postaci deportacji w głąb ZSRS. Warto zaznaczyć, że to ważne zagadnienie dotąd nie było analizowane w tak kompleksowy sposób, z uwzględnieniem losów Polaków na terenach różnych republik dawnego Związku Sowieckiego. Opracowanie to tym bardziej trzeba traktować jako cenne narzędzie badawcze.

 

Zasadnicza część monografii to ponad 60 starannie opracowanych i przetłumaczonych na język polski dokumentów źródłowych. Całość poprzedzono przedmową i wstępem nakreślającym problematykę powojennych repatriacji i deportacji Polaków. Treść główną uzupełniają źródła fotograficzne, a także indeks osobowy i geograficzny.

Publikacja jest dostępna w stacjonarnym punkcie sprzedaży, który mieści się na poziomie –3 MIIWŚ, oraz w naszym sklepie internetowym: