Konwent Morski w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Konwent Morski w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

22 maja w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się Konwent Morski. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele rządu – z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, reprezentanci władz lokalnych z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, przedstawiciele służb mundurowych, władz polskich uczelni, a także przedsiębiorstw branży morskiej.


Konwent Morski otworzył jego przewodniczący – kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki. Podczas wydarzenia głos zabrało wielu znamienitych gości. Odczytano także list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników spotkania, w którym zwrócił uwagę na nową, geopolityczną sytuację i wzrost zainteresowania w jej kontekście „ukraińskich władz i przedsiębiorców intensyfikacją współpracy z Polską w zakresie transportu, w tym ruchu towarowego przez port w Gdańsku. Wszystko to rodzi konieczność zrewidowania i odpowiedniego przystosowania działań naszego państwa w dziedzinie obronności morskiej, infrastruktury krytycznej nadbrzeżnej i morskiej oraz innych zagadnień dotyczących żeglugi i eksploatacji zasobów Morza Bałtyckiego”.


Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślił m.in., że „Polska – dzięki rozwojowi przemysłu stoczniowego – liczy się coraz bardziej w relacjach międzynarodowych. Dzięki wielu inwestycjom porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu zmieniają się w szybkim tempie. W minionym roku pogłębiliśmy tor wodny między nimi oraz wyremontowaliśmy połączenia kolejowe. Potężna rozbudowa portów w Gdańsku i w Gdyni, Trasa Czerwona, pogłębienie toru wodnego do Szczecina do 12,5 m, port kontenerowy w Świnoujściu, Baltic Pipe, rozbudowa terminala gazowego w Świnoujściu, ale także tunel do Świnoujścia łączący ten port z resztą Polski bezpośrednią komunikacją lądową. Wiele, wiele inwestycji w mniejszych portach i cała infrastruktura drogowa i kolejowa”.


Konwent Morski to organ doradczy ministra infrastruktury powołany w 2016 r. zarządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W jego skład wchodzą eksperci z branży morskiej. Konwent stanowi centrum myśli i analiz prowadzących do wzmocnienia polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


Tematyka wygłoszonych referatów oscylowała m.in. wokół bezpieczeństwa morskiego Polski oraz podniesienia zdolności obronnych Marynarki Wojennej przy udziale wyspecjalizowanych kadr. 


Podczas Konwentu Morskiego premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty oraz zapalił znicze pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego oraz tablicą poświęconą premierowi RP śp. Janowi Olszewskiemu.