Konkursy na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi dwoma konkursami kierowanymi do dzieci i młodzieży chce wpisać się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, planowane konkursy będą miały na celu rozwinąć wśród młodych ludzi zdolności manualne i artystyczne oraz umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy.

KONKURS PLASTYCZNY „Twarze II wojny światowej” ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych oraz przybliżyć młodym uczestnikom tematykę historyczną związaną z II wojną światową. Wykorzystanie motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty umożliwi lepsze zrozumienie polskiej historii narodowej.

Głównym celem KONKURSU WIEDZY o II wojnie światowej jest popularyzacja wiedzy historycznej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą im potrzebne podczas różnych egzaminów.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Łódź
Miejsce
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Gdańska
Organizator
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi