Konkurs "Pro Bono Poloniae" na udokumentowanie dorobku artystycznego promującego kulturę polską dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku