Konkurs fotograficzny „Pamięć wojny – wojna obronna Polski w 1939 r.”

Celem konkursu jest edukacja historyczna na temat II Wojny Światowej, rozwijanie umiejętności obserwacji i dokumentowania pamiątek po II Wojnie Światowej, upowszechnianie i popularyzacja fotografii podtrzymujących pamięć o wydarzeniach z 1939 roku oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący amatorzy z woj. mazowieckiego bez względu na wiek. Uczestnik konkursu nie może być profesjonalnym fotografem ani osobą wykonującą komercyjne zdjęcia. Uczestnicy konkursu maja za zadanie wykonanie zdjęć powiązanych z tematyką konkursu – miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, pomników, ludzi,. związanych z wojną obronną Polski w 1939 roku na terenie Mazowsza.


Każdy z uczestników może nadesłać do trzech niepublikowanych nigdzie wcześniej fotografii.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Warszawa
Miejsce
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie