KONIEC WOJNY '45 - 03 LOSY NIEMCÓW PO WOJNIE

6 maja 2015 r. została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej  '45.Koniec wojny w 45 eksponatach, która jest dostępna w Europejskim Centrum Solidarności.

W maju 1945 r. III Rzesza legła w gruzach. Niemcy z „narodu panów” stali się pokonanymi, doświadczając skutków klęski. Dziesiątki tysięcy z nich zginęły już zimą 1944/1945 r. w trakcie ucieczki przed zbliżającym się frontem. Wkroczeniu Armii Czerwonej, które dokonało się wkrótce potem, towarzyszyły gwałty i rabunki. Wraz z zakończeniem działań zbrojnych nastąpiły, jeszcze bez zgody mocarstw, tzw. dzikie wysiedlenia Niemców z ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej oraz z Prus Wschodnich, które miały przypaść Polsce i Związkowi Radzieckiemu, a także z Czechosłowacji i Węgier. Na konferencji mocarstw w Poczdamie, gdzie ustalono nowe granice, zadecydowano również o wysiedleniu większości pozostałych Niemców z Europy Środkowej i Wschodniej. W wielu krajach niemieccy zbrodniarze wojenni zostali osądzeni w uczciwych procesach, zdarzały się też jednak przypadki samosądów.

DZWON Z „WILHELMA GUSTLOFFA” /1937/

Dzwon wydobyty w 1979 r. przez nurków z wraku okrętu. „Wilhelm Gustloff” był niegdyś luksusowym statkiem wycieczkowym nazistowskiej organizacji Kraft durch Freude. W czasie wojny przejęła go niemiecka marynarka wojenna. 30 stycznia 1945 r. został storpedowany przez radziecki okręt podwodny S-13, dowodzony przez kpt. Aleksandra Marineskę. Przewoził wówczas ok. 8 tys. pasażerów, w tym wielu żołnierzy. Śmierć w wodach Bałtyku poniosło ok. 7 tys. osób. 10 lutego ten sam okręt S-13 storpedował niemiecki okręt szpitalny „Steuben” (ok. 3 tys. ofiar), a 16 kwietnia zatopiony został transportowiec „Goya” (ok. 7 tys. ofiar). MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ, WYS.: 77 CM / ŚR. MAKS.: 80 CM / WAGA: 300 KG SZER. RAZEM Z RAMĄ: 131 CM / WYS. RAZEM Z RAMĄ: 79 CM

WALIZKA CHŁOPCA Z JUNGVOLKU /1945/

Walizka wraz z całą zawartością należała do członka organizacji Deutsches Jungvolk, działającej w ramach Hitlerjugend i zrzeszającej chłopców w wieku 10–14 lat. Została porzucona w styczniu 1945 r. na dworcu kolejowym w Krakowie. Właściciel i jego dalsze losy nie są znane. Najprawdopodobniej należała do syna niemieckiego urzędnika lub wojskowego pełniącego służbę w Generalnym Gubernatorstwie. Na początku 1945 r., wraz z ofensywą Armii Czerwonej, władze niemieckie rozpoczęły ewakuację własnej ludności cywilnej. Ataki radzieckiego lotnictwa, chaos, mróz i brak środków transportu powodowały tysiące ofiar. Kolumny uciekinierów, składające się w przeważającej mierze z wozów konnych bądź z pieszych ciągnących wózki, dostawały się pod ostrzał walczących stron lub były atakowane z powietrza. Drogi i dworce kolejowe zapełniało mienie pozostawione przez uciekających w panice Niemców.

Muzeum II Wojny Światowej, dł.: 35 cm / szer.: 43 cm / wys.: 64 cm / waga: 5 kg

ŻÓŁTA OPASKA Z LITERĄ „N” /1945/

Tego rodzaju opaski z naszywkami często musieli nosić Niemcy, którzy pozostali w Polsce po zakończeniu wojny. Miały one wyróżniać ich z tłumu, a jednocześnie stygmatyzować, przez nawiązanie do opasek noszonych na rozkaz Niemców przez Żydów, więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych. Obowiązek noszenia takich opasek był jednym z licznych obostrzeń nakładanych po wojnie przez władze polskie na ludność niemiecką.

Muzeum II Wojny Światowej, dł.: 15 cm / szer. 14 cm / waga: 0,007 kg / śr.: 5 cm dł.: 15 cm / szer. 14 cm / waga: 0,007 kg / śr.: 5 cm

RUCHOMA FIGURKA WYKONANA PRZEZ ŻOŁNIERZA RADZIECKIEGO /1941–1945/

Wykonana przez żołnierza Armii Czerwonej ruchoma zabawka przedstawiająca w obsceniczny sposób scenę stosunku seksualnego wiele mówi o potrzebach mężczyzn w mundurach. Żołnierze radzieccy w Gdańsku i innych zdobytych miastach zaspokajali je, dopuszczając się masowo gwałtów na Niemkach, a niejednokrotnie również na kobietach innych narodowości.

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ,SZER.: 10 CM / WYS.: 7,5 CM / WAGA: 0,008 KG

MAKATA WYSZYTA PRZEZ NIEMIECKIE STRAŻNICZKI OBOZU KL STUTTHOF /1945–1946/

Pamiątkowa makata z orłem wykonana przez byłe strażniczki obozu KL Stutthof, oczekujące w gdańskim więzieniu na wykonanie kary. Stanowiła prezent imieninowy dla zastępcy naczelnika, Alojzego Nowickiego. Została wykonana z wdzięczności za dobre traktowanie osadzonych i zapewnienie im bezpieczeństwa podczas procesu i po wyroku. Pierwsze procesy niemieckich sprawców zbrodni i kolaborantów odbyły się już w 1945 r. Skazanych na śmierć członków załogi KL Stutthof stracono publicznie w Gdańsku 4 lipca 1946 r. Wśród straconych było pięć kobiet. Wykonanie wyroku obserwowały wielotysięczne tłumy. Procesy niemieckich zbrodniarzy przed polskimi sądami prowadzone były rzetelnie, w odróżnieniu od procesów politycznych przeciwników nowego ustroju.

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ, DŁ.: 30 CM / SZER.: 22 CM / WAGA: 0,2 KG