Przejdź do treści

Konferencja „Świadectwa i świadkowie. Zbrodnia katyńska 1940 r.”

15/05/2018 - 13:12
Konferencja „Świadectwa i świadkowie. Zbrodnia katyńska 1940 r.”

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, zaprasza na Konferencję „Świadectwa i świadkowie. Zbrodnia katyńska 1940 r.” oraz projekcję filmu dokumentalnego: The Graves of Katyn z 1953 r.

 

Konferencja jest poświęcona świadkom zbrodni katyńskiej i świadectwom, które jej dotyczą. Wiosną 1940 r. Sowieci zamordowali 22 tys. obywateli polskich – głównie oficerów Wojska Polskiego i policjantów. Miejscami zbiorowych mordów dokonanych na Polakach były: Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia i Kuropaty. Przez kilkadziesiąt lat Związek Sowiecki zatajał swój udział w zbrodni, rozpowszechniając kłamstwo, że dokonali jej Niemcy.

 

W konferencji wezmą udział badacze zajmujący się dziejami zbrodni katyńskiej i przedstawią wyniki swoich wieloletnich badań.  Dr Ewa Kowalska  (Muzeum Katyńskie) i prof. Anna Drążkowska (Instytut Archeologii UMK) zajmują się w swojej działalności zawodowej i naukowej eksponatami związanymi z Katyniem. Prof. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW) badała pamiętniki ofiar katyńskich. Autorki te planują opublikowanie w nowym opracowaniu edytorskim pamiętników, listów i notatek wydobytych z jam grobowych, uzupełnionych o nowe materiały, które nie zaistniały we wcześniejszej publikacji. Dr Witold Wasilewski opublikował dwa tomy materiałów Komisji Raya Maddena. Prof. Sławomir Cenckiewicz bada problem zbrodni katyńskiej w działalności propagandowej ludowego Wojska Polskiego.

 

Odbędzie się również prezentacja filmu The Graves of Katyn z 1953 r. przygotowanego przez środowisko polskiej emigracji w Londynie. Warto podkreślić, że to pierwszy polski film dokumentalny na temat zbrodni katyńskiej, który profesjonalnie przedstawia kulisy mordu popełnionego przez NKWD na polskich oficerach. Historię powstania dokumentu przedstawi w swoim referacie prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN Warszawa). The Graves of Katyn był dotychczas pokazywany w Polsce tylko raz w Warszawie w kwietniu 2018 r.

 

Program konferencji:

            Panel I (12.30–14.30)

 1. Dr Witold Wasilewski (IPN) – Raport Komisji Raya Maddena
 2. Mgr Krzysztof Łagojda (Uniwersytet Wrocławski) – Pamięć archiwów rodzinnych
 3. Prof. Anna Drążkowska (UMK w Toruniu) – Mowa artefaktów
 4.  Prof. Danuta Jastrzębska - Golonka (UKW w Bydgoszczy) – Pamiętniki ofiar
  Przerwa kawowa (14.30–15.00)

  Panel II (15.00–17.30)
 5. Dr Ewa Kowalska (Muzeum Katyńskie) – Pozostać sobą. Listy i karty wydobyte z mogił
 6. Dr hab. Sławomir Cenckiewicz (WBH w Warszawie) – Wasilij Zarubin – architekt operacji katyńskiej i rezydent wywiadu sowieckiego w Stanach Zjednoczonych
 7. Michał Kozłowski (WBH w Warszawie) – Juliusz Bardach - kłamca katyński
 8. Prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN w Warszawie) – Trzy filmy katyńskie 1943 – 1953

 

            Pokaz filmu dokumentalnego z 1953 r. pt. „The Graves of Katyn”
           (film przygotowany przez polską emigrację w Londynie z polską ścieżką dźwiękową) – 22 min

 

            Dyskusja (17.30–18.00)