Przejdź do treści

Konferencja prasowa dotycząca V etapu badań archeologicznych prowadzonych na Półwyspie Westerplatte

24/09/2019 - 15:48

Dziś o godzinie 13:00 na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.

Tematem spotkania był  V etap badań archeologicznych prowadzonych na Półwyspie Westerplatte przez Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz najistotniejsze jak dotychczas odkrycie ludzkich szczątków, odnalezionych na głębokości około 60 cm, znajdujących tuż obok wyraźnie zarysowanego wkopu ekshumacyjnego. Oprócz szczątków na stanowisku znaleziono również elementy umundurowania oraz wyposażenia używanego przez polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku w tym: fragmenty amunicji strzeleckiej polskiej produkcji z 1939 roku, polski guzik mundurowy wz. 1928, pas wojskowy wz. 1924 do mocowania bagnetu przy pasie. Miejsce odkrycia szczątków, ich stan zachowania, a także zalegające z nimi przedmioty wskazują na odkrycie miejsca spoczynku Obrońcy Westerplatte z 1939 r.

Jesteśmy szczególnie poruszeni początkiem V etapu badań archeologicznych w tym miejscu, które jest za nami. Otóż w tym miejscu Niemcy po zakończonej bitwie na Westerplatte urządzili taki tymczasowy pochówek żołnierzy polskich walczących na Westerplatte, którzy tu polegli. Ale w styczniu 1940 roku ekshumowali szczątki i zawieźli je na cmentarz na Zaspie. Podejrzewaliśmy, że warunki zimowe były surowe (...) i zrobili niedokładnie i niestarannie, i że warto tutaj zobaczyć, czy jakieś szczątki obrońców Westerplatte się nie zachowały. Mamy potwierdzenie. Pierwszy raz od 1963 roku odnaleźliśmy obrońcę Westerplatte. Jest to prawdopodobnie jedna z ofiar bombardowania Wartowni nr 5, którego lotnictwo niemieckie dokonało 2 września. 

- Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Jest to odkrycie fundamentalne dla misji MIIWS i jego oddziału na Westerplatte, uzmysławia bowiem jak niewiele wiadomo o tym, co skrywa ziemia Pola Bitwy i jak ważne jest właściwa troska o to miejsce, w tym precyzyjne badania archeologiczne.