Przejdź do treści

Konferencja "Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną"

23/05/2019 - 09:25
 Konferencja "Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną"

Dyrektor Muzeum dr Karol Nawrocki oraz Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy Krzysztof Sałaciński zapraszają na Konferencję towarzyszącą wystawie Dziedzictwo utracone, której tematem będzie: Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną. Konferencja objęta została honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. WSTĘP WOLNY

Konferencja odbędzie się 12 czerwca br., w godz. 10:00-16:30 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Rozpoczęcie, godz. 10.00

Przedmowa: dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wystąpienie dot. wystawy: Bartłomiej Garba, kierownik Działu Wystaw Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Panel I: Wpływ II wojny światowej na dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczeństwa polskiego.
godz. 10.30

1. Agata Modzolewska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Straty wojenne w dziedzinie dóbr kultury z Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grabieży
2. dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” - Ziemie Zachodnie i Północne: oswajanie obcego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie tożsamości mieszkańców po 1945 roku
3. dr Jacek Friedrich, Muzeum Miasta Gdyni - Czyje dziedzictwo? Debata poprzedzająca odbudowę Gdańska po zniszczeniach II wojny światowej

Ogólna dyskusja
godz. 11.45-12.30

Zwiedzanie wystawy „Dziedzictwo utracone” z kuratorem Markiem Zambrzyckim
godz. 12.30 - przerwa kawowa

Panel II: Zjawisko niszczenia dziedzictwa kulturowego w perspektywie współczesności i przyszłości 
godz. 12.45

1. Mikhailo Zubar, Narodowe Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie - Problem zachowania i aktualizacji dziedzictwa kulturowego w warunkach działań wojskowych na wschodzie Ukrainy
2. Krzysztof Sałaciński, Polski Komitet Błękitnej Tarczy - Dziedzictwo utracone, dziedzictwo uratowane - programy i projekty światowe, regionalne i narodowe
3. dr Nataliya Kashevarova, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy - Badania nad historią ruchu dóbr kultury w związku z II wojną światową: aspekt archiwalny
4. prof. Waldemar Affelt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Mosty tczewskie przez Wisłę 1 września 1939 r. i ich obecne przesłanie

Ogólna dyskusja
godz. 14.20 - przerwa kawowa

Panel III: Zjawisko ratowania dziedzictwa kulturowego w perspektywie współczesności i przyszłości 
godz. 14.50

1. Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa - Ochrona dziedzictwa piśmienniczego jako działanie permanentne
2. Radosław Brzozowski, Związek Polskich Artystów Fotografików - Zagadnienia (nie)trwałości zapisu fotograficznego
3. Marta Baranowska, Muzeum II Wojny Światowej - Zanikający krajobraz architektury drewnianej na Kociewiu - problematyka konserwatorska
4. Dmitryi Panto, Muzeum II Wojny Światowej - Pierwszy etap odbudowy kościoła Mariackiego w Gdańsku

Ogólna dyskusja
godz. 16.30 - zakończenie konferencji

O Konferencji:

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej "Dziedzictwo utracone", która opowiada o losach polskiej spuścizny kulturowej w okresie II wojny światowej. Jej struktura została zbudowana w oparciu o te same słowa klucze,  które stanowiły fundament ekspozycji. Głównym celem jest zatem przybliżenie zjawisk "niszczenia" i "ratowania" dziedzictwa, jednakże w perspektywie współczesności i przyszłości. Drugim celem jest rozwinięcie wątków poruszanych na wystawie, które mówią o wpływie II wojny światowej na dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczeństwa polskiego - dzisiaj, "tu i teraz".

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą heritologią, w szczególności do muzealników i pracowników naukowych, którzy w swojej pracy badawczej zajmuję się tematyką ochrony dziedzictwa.

O Wystawie: Wystawa czasowa „Dziedzictwo utracone” <<< Kliknij

Kontakt z organizatorem: Izabela Boguszewska, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

tel. 58 760 31 83,

e-mail: konferencja.dziedzictwo@muzeum1939.pl

news