Przejdź do treści

Konferencja naukowa "Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych"

14/06/2018 - 14:12
Konferencja naukowa "Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych"

Trwa konferencja naukowa Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych zorganizowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytów w Gdańsku. W konferencji bierze udział ponad dwudziestu prelegentów specjalizujących się w zakresie archeologii współczesności, którzy przedstawią rezultaty swoich prac, nowe kierunki podejmowanych działań, oraz zaprezentują możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem pozyskanych artefaktów w pracy muzealników.

Zebranych gości przywitał dr Marek Szymaniak, kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: - Jest rzeczą oczywistą, że misją każdego Muzeum jest sprawowanie opieki nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury światowej, narodowej, regionalnej, w tym oczywiście nad zabytkami kultury materialnej.  Konferencja poświęcona została naukowym refleksjom nad pozostałościami konfliktów i zbrodni XX wieku – tego straszliwego stulecia ludobójstwa, zagłady, mordów i masakr. Archeologia współczesności staje się na naszych oczach bardzo ważną dziedziną nauki, już nie tylko wspierającą historyków, którzy badają najnowszą historię Polski w oparciu o materiał pisany, ale staje się równoprawną dziedziną kreującą postęp badań naukowych. Dzisiejsza konferencja służy nie tylko podsumowaniu dotychczasowego stanu badań, ale też wskazaniu kierunków i dróg rozwoju archeologii współczesności. 

Otwierając konferencję Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, stwierdził, iż ambicje Muzeum w opowiadaniu o materialnych pozostałościach konfliktów i zbrodni XX wieku wywodzą się bezpośrednio z decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i faktu, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma swój Oddział na Westerplatte, ale też planów odbudowy znajdujących się tam zabytków, o czy w dniu jutrzejszym opowie arch. Andrzej Ditrich w referacie Rekonstrukcje komputerowe historycznych budowli na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

Na szczególną uwagę zasługują niewątpliwie prace prowadzone od bardzo niedawna na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Przyniosły one (i nadal przynoszą) ważny efekt w postaci wydobywania cennych eksponatów stanowiących niezwykle ważne materialne świadectwo pierwszej bitwy w dziejach II wojny światowej.

- Zastanawiałem się, jak mogę oddać Państwu cześć i szacunek w związku z tym, jak ważnymi zagadnieniami zajmujecie się Państwo i jak ważne referaty pojawią się dzisiaj na tej konferencji. Rozwiązanie - jak często bywa - przyniosło życie. Otóż w porozumieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa i Kin Dzong Una, przywódcy komunistycznej Korei, w punkcie czwartym zapisano, że Stany Zjednoczone zobowiązują się do odzyskania szczątków jeńców wojennych zaginionych w akcji, w tym do jak najszybszej repatriacji szczątków już zidentyfikowanych. Widzimy, że zagadnienia, którymi Wy się zajmujecie, są ważne dla największego mocarstwa na świecie. Oczywiście część z Was bada pozostałości materialne konfliktów, ale będziemy mieli też referat dotyczący prac ekshumacyjnych.  Fakt, że bohaterowie polscy odzyskują swoje nazwiska, mogą mieć pogrzeby po 70, 80 latach, a relikty walk, tak jak relikty walk na Westerplatte w końcu odzyskają swój blask i opowiedzą historię przerażającego totalitaryzmu – jest bardzo ważny. 

Dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, już dziś zaprosił zebranych gości na pierwsze World Battlefield Museums Forum, które odbędzie się w dniach 4-6 września br. w Muzeum.

 - Ta konferencja jest pierwszą, ale nie ostatnią konferencją dotyczącą zagadnień pól bitewnych, czy pozostałości konfliktów – już dziś chciałem Państwa zaprosić na pierwsze World Battlefield Museums Forum. Na tej Sali spotkają się przedstawiciele pól bitewnych z całego świata: z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, wśród nich przedstawiciele Pearl Harbour, Gettysburg’a, a także goście z Grecji.

Wykład inauguracyjny Archeologia współczesności jako archeologia we współczesności wygłosił prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji naukowej Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych, odbywającej się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (poziom -3).