Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Konformiści czy przestępcy w togach?" odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Konferencja naukowa "Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny” odbyła się 19 kwietnia 2018 r w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Celem konferencji było przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. Wśród nich byli prawnicy biorący aktywny udział w zbrodniach sądowych, w których skazani zostali na karę śmierci Żołnierze Wyklęci (jak Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna).

Omówione zostało pojęcie zbrodni sądowej, kwestia odpowiedzialności karnej za ww. zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.

Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosili: Andrzej Golec (prokurator regionalny w Gdańsku), prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.