Przejdź do treści

Konferencja | Konformiści czy przestępcy w togach?

ndz., 08/04/2018 - 16:02
Konferencja | Konformiści czy przestępcy w togach?

Zapraszamy na konferencję naukową „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, która przybliży sylwetki oraz kariery zawodowe wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. 

W toku przygotowanych prelekcji, zostaną przedstawione między innymi osoby i kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do śmierci bohaterów narodowych - żołnierzy niezłomnych takich jak Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”. Nadto zostanie omówione samo pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.

W ramach konferencji ukazane zostaną również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się utrwalaniu reżimu komunistycznego za co spotkały ich szykany i represje prawnokarne.

----------------------

19 kwietnia 2018
godz. 9:30 - 15:00
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pl. Bartoszewskiego 1
(Sala Konferencyjna, poziom -3)