Przejdź do treści

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Wileńszczyzna

Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna jest polskim zespołem folklorystycznym z siedzibą w Wilnie, który swoją działalność rozpoczął w 1980 roku. W pierwszej części koncertu zespół zaprezentował program złożony z pieśni i tańców polskich. Zabrzmiały wojskowe i patriotyczne pieśni wśród nich można było usłyszeć „Marsz Pierwszej Brygady” (Legiony), „Jedzie, jedzie na kasztance”, czy „Czerwone maki”. Drugą część wypełniły tańce i pieśni ludowe z rejonu Wileńszczyzny.