Przejdź do treści

Koncert zaduszkowy "Elegia in obitum"

17/10/2019 - 16:23
Koncert zaduszkowy "Elegia in obitum"

[…]
Wiozą ich często nocą, gdy nikt o tym nie wie,
Kiedy sen mówi matkom: – jego zwolnią wkrótce –
I tylko odgłos strzałów wyzna w swoim śpiewie,
Że to jest pierwsza nuta w wyśnionej pobudce.

Fragment wiersza *** Teresy Bogusławskiej


2 listopada 2019 o godzinie 18.00 na scenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się koncert kameralny Elegia in obitum. Utwór elegijny autorstwa Adama Tańskiego napisany został na fortepian, multiperkusję oraz sopran koloraturowy.


ELEGIA składa się z ośmiu części, które według zamysłu Muzeum mają stanowić hołd złożony wszystkim poległym w czasie okupacji. Autor utworu opisując emocje, które towarzyszyły mu podczas komponowania zauważył: 


Mimo oczywistego dla wszystkich martyrologicznego kontekstu tego okresu polskiej historii, postanowiłem odejść od „stawiania” muzycznie hałaśliwego pomnika pamięci poległych Bohaterów, a skupić się bardziej na emocjach i przeżyciach subtelnych. 
ELEGIA – to muzyka kontemplująca tragedię i smutek z jakimi zmierzyły się ofiary wojennego kataklizmu. Kolejne części to muzyczne impresje tragicznego losu, które mają emanować na współodczuwających słuchaczy i stawiać ich przez to w obliczu prawdy.


W dniu zadusznym – w tym szczególnym, skłaniającym do refleksji czasie – na scenie Muzeum usłyszymy mniej znane liryki patriotyczne w towarzystwie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Teresy Bogusławskiej. Wizualnym elementem całości będzie autorska choreografia zaprezentowana przez parę tancerzy współczesnych oraz malarska wizualizacja multimedialna.

Na scenie wystąpią:

Olga Siemieńczuk – śpiew
Karolina Tańska – fortepian
Leszek Lorent – instrumenty perkusyjne
Agafia Wieliczko – choreografia, taniec
Jacek Niepsujewicz – taniec 
Adam Tański – muzyka
Mateusz Pudlis – wizualizacje


Miejsce: sala konferencyjna im. Jana Olszewskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Termin: 2 listopada 2019 r. godz. 18.00
Bilety: 10 PLN – do nabycia w kasach i na stronie bilety.muzeum1939.pl

Patronat honorowy:
Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dra hab. Macieja Sobczaka.