Przejdź do treści

Koncert świąteczny "Na całej połaci śnieg"

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 26 stycznia 2018 r. ponad 300 osób miało okazję wysłuchać koncertu Chóru Music Everywhere, na którego repertuar składały się m.in. kolędy, pastorałki także te, które powstały w okolicznościach trudnych dla narodu polskiego. Wśród nich zabrzmiała „Kolęda warszawska 1939” Stanisława Balińskiego. Dochód ze sprzedaży biletów został w całości przeznaczony na rzecz Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.