Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny Światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku. PA.280.7.2020

Opis

  dokumentacja na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/380795

 

Data udostępnienia
Data modyfikacji
Rodzaj
Zamówienia publiczne