Komitet Ministrów dla Spraw Kraju (KMSK)

Komitet Ministrów dla Spraw Kraju (KMSK)

Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, w dniu 13 listopada 1939 roku powołał, na mocy uchwały Rady Ministrów RP z dnia 8 listopada, Komitet Ministrów dla Spraw Kraju (KMSK).

Zadaniem tego organu było czuwanie nad wszystkimi sprawami, związanymi z doprowadzeniem do wyzwolenia Rzeczpospolitej spod okupacji niemieckiej i sowieckiej. Były to przede wszystkim zagadnienia o najwyższym stopniu tajności.

Do pierwszego składu KMSK desygnowano:
gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego,
Aleksandra Ładosia (Stronnictwo Ludowe),
Mariana Seydę (Stronnictwo Narodowe),
Jana Stańczyka (Polska Partia Socjalistyczna),
gen. bryg. Mariana Kukiela.

Początkowo przewodniczący Komitetu, gen. Sosnkowski, podzielił zakres jego działalności na dwie sekcje-ogólną i wojskową. Pierwsza zajmowała się działalnością cywilną, w tym opiekuńczą, propagandową i informacyjną, druga zaś- za działania związane z utworzeniem tajnej organizacji wojskowej na ziemiach okupowanej Polski. W oparciu o te dyspozycje powstawały struktury polskiego państwa podziemnego, współpracujące z władzami na uchodźstwie.