Kolejny etap badań archeologicznych na Westerplatte rozpoczęty!

Kolejny etap badań archeologicznych na Westerplatte rozpoczęty!

W ramach XI. etapu prac na Westerplatte od 10 maja 2024 roku przez kolejne 6 miesięcy archeolodzy z MIIWŚ będą odkrywać tajemnice, które wciąż skrywa ziemia półwyspu. Kontynuowane będą poszukiwania szczątków legionisty Mieczysława Krzaka, który w chwili śmierci najprawdopodobniej znajdował się na stanowisku obserwacyjnym przy falochronie, na przedpolu placówki „Fort”.

 
Badacze powrócą również w okolice budynku elektrowni, gdzie lokalizowane jest stanowisko polskiej armaty polowej, tzw. putiłówki. Równolegle z poszukiwaniami, w pasie biegnącym od cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego do wysokości nowych koszar, będą prowadzone prace związane z inwestycją budowy oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Archeolodzy spodziewają się tu odsłonić architektoniczne relikty obiektów powstałych jeszcze w czasie funkcjonowania kurortu a następnie zaadaptowanych do potrzeb Wojskowej Składnicy Tranzytowej, m.in. pozostałości altany ogrodowej przekształconej w kaplicę polową.

 
Zakładany obszar badań wyniesie łącznie ponad 2000 m². Prace planowo potrwają do początku listopada 2024 r.


Dotąd w ramach dziesięciu etapów badań przeprowadzonych na Westerplatte szczegółowo przebadano obszar o powierzchni 7512,4 m² oraz oczyszczono z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego teren o wielkości ponad 13,5 ha. Przeprowadzono również nadzór archeologiczny nad budową cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, modernizacją i przystosowaniem budynku byłej elektrowni WST do celów wystawienniczych oraz nad budową punktu obsługi ruchu turystycznego w części znajdującej się w granicach WST. W efekcie pozyskano ponad 82 tysiące tys. zabytków, w tym 32 tysiące artefaktów o dużej wartości historycznej, ekspozycyjnej i naukowej obrazujących burzliwą historię półwyspu od połowy XVII do XX w. Znaczną część pozyskanego zbioru stanowią przedmioty związane ze służbą żołnierzy polskich na Westerplatte i walkami prowadzonymi w trakcie obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej.