Westerplatte, fot. MIIWS

Kolejne odkrycie ludzkich szczątków na Westerplatte.

W ramach eksploracji jamy grobowej, w której odnaleziono uprzednio szczątki trzech osób, a bezpośrednio pod nimi kolejnej, archeolodzy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (Oddz. MIIWS) po podjęciu szczątków czterech odkrytych w ten sposób osób, natrafili dzisiaj na kolejne kości, które wskazują na to, że w tym miejscu znajduje się szkielet jeszcze jednej osoby.

Liczba odkryć na stanowisku wzrosła więc do dziewięciu, przy czym pięć ostatnio odnalezionych szkieletów znajdowało się we wspólnej jamie grobowej w trzech warstwach.
Badania archeologiczne prowadzone są obecnie w ramach V sezonu rozpoczętego w połowie września br. Stanowią część pierwszych w historii szerokopowierzchniowych badań archeologicznych na półwyspie Westerplatte, zmierzających do ustalenia lokalizacji miejsc o obiektów związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową i wydobycia artefaktów związanych z jej bohaterską obroną w 1939 r. Badania rozpoczęte zostały w 2016 r. przez Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, jako samodzielnej placówki, a obecnie są kontynuowane przez to Muzeum jako oddział MIIWS. Badania te od początku objęte były patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, min. Jarosława Sellina.

Celem V sezonu badań było ustalenie miejsc pierwotnego pochówku Obrońców Westerplatte. W związku ze źródłowymi informacjami o dokonaniu przez Niemców ekshumacji ciał obrońców w styczniu 1940 r. badania V sezonu nie miały charakteru poszukiwań szczątków Obrońców. Odkrycie pierwszego niekompletnego szkieletu zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac we wrześniu br. całkowicie zmieniło perspektywę dotychczasowych prac archeologicznych. Seria odkryć ludzkich szczątków, które pozwalają na stwierdzenie iż należą do dziewięciu osób, stanowi przełom w pracach archeologicznych na półwyspie, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania szereg utartych poglądów co do przeszłości Westerplatte.

Odnalezione szczątki są pod nadzorem prokuratora Pionu Śledczego IPN podejmowane z ziemi i sukcesywnie przekazywane do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu przeprowadzenia badań zmierzających do identyfikacji osób, do których należą.

Przypominamy, że osoby spokrewnione z Obrońcami, które mogłyby stać się dawcami materiału genetycznego umożliwiającego identyfikację osób, których szczątki są odnajdowane na Westerplatte mogą zgłaszać się pod adresem poczty internetowej: identyfikacja@muzeum1939.pl .

dr Karol Nawrocki
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku