Przejdź do treści
Witold Pilecki

Kim był rtm. Witold Pilecki?


ROTMISTRZ
WITOLD PILECKI

(1901 - 1948)

Harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator.
Uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej.

Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny.
Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską.

W latach 1940-1943 dobrowolny więzień w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną
oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców.
Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej.

Uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau,
a następnie żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany
na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 r.
Miejsce spoczynku rotmistrza ukryto.

Żył zgodnie z mottem:
Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.