Przejdź do treści

Jurorzy European Museum Academy Awards odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

21/05/2019 - 11:14
 Jurorzy European Museum Academy Award odwiedzili dziś Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Jurorzy nagrody EMA, jednego z najbardziej prestiżowych europejskich wyróżnień przyznawanych placówkom muzealnym, odwiedzili dziś Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jurorów przyjął dr hab. Grzegorz Berendt, zastępcą dyrektora ds. naukowych, który rozmawiał z gośćmi o działalności Muzeum m. in. w sferze wystawienniczej, edukacyjnej, naukowo-badawczej.

W spotkaniu wzięli również udział kierownicy i przedstawiciele kilku działów muzeum tj. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Oddział MIIWS, Wystaw, Naukowego, Wydarzeń Kulturalnych oraz Marketingu i Sprzedaży. Po spotkaniu jurorzy zwiedzili wystawę główną oraz wystawy czasowe. Odwiedzili też niektóre z działów muzeum, aby dogłębnie przyjrzeć się ich codziennemu funkcjonowaniu. 

Jurorzy European Museum Academy Award odwiedzają aktualnie muzea kandydujące do nagrody EMA 2019. Są oni wybierani z Grupy Ekspertów EMA, w skład której wchodzą eksperci muzealni z całej Europy. Nagroda jest przyznawana okresowo przez Radę EMA, po rekomendacjach Grupy Ekspertów, Reprezentantów Krajowych, Międzynarodowych Współpracowników i innych grup zaangażowanych w działalność EMA.

Nagrodę ustanowiono w 2010 roku celem wyróżnienia wyjątkowych osiągnięć organizacji, naukowców i instytucji kultury w tworzeniu nowoczesnych muzeów oraz rozwijaniu ważnych projektów europejskich, które będą miały decydujący wpływ na rozwój muzealnego dyskursu na poziomie ogólnoświatowym. 

Tegoroczne wręczenie nagrody odbędzie się podczas ceremonii w Lublanie (Słowenia).