IV edycja konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

IV edycja konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja na udokumentowanie dorobku artystycznego promującego kulturę polską dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Przedmiotem Konkursu jest udokumentowanie - zaprezentowanie wskazanego przez Kandydata wydarzenia artystycznego (koncertu, widowiska, spektaklu, wystawy, innego) zrealizowanego w okresie okresu od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. i promującego polską kulturę w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji historii Polski w latach 1939-1945 (dalej jako: „Dorobek artystyczny”). 
 

Zgłoszenia należy przesyłać od dnia 4 września 2023 r. do 22 października 2023 r.
 

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe oraz chóry, zespoły (przy czym chóry i zespoły nie muszą posiadać osobowości prawnej) i osoby fizyczne, które w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. realizowały działania mające na celu promocję polskiej kultury w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji historii Polski w latach 1939-1945. Można zgłosić jeden projekt; projekty zwycięskie poprzedniej edycji Konkursu nie mogą zostać ponownie zgłoszone.

 

Zgłoszenia w Konkursie są przyjmowane w jednej kategorii: organizacje pozarządowe, chóry, zespoły i osoby fizyczne.

 

Kandydaci do Nagrody zgłaszają się przez przesłanie na adres e-mail: kultura@muzeum1939.pl formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, szczegółowego opisu zadania podlegającego ocenie oraz prezentacji multimedialnej stanowiącej dokumentację zgłaszanego projektu. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym poniżej regulaminie konkursu:

W Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
1) za zajęcie 1 miejsca - 5000 zł brutto,
2) za zajęcie 2 miejsca - 3000 zł brutto,
3) za zajęcie 3 miejsca - 2000 zł brutto.

Dodatkowo przewiduje się możliwość przyznania nie więcej niż trzech wyróżnień pieniężnych w kwocie po 1000 zł brutto.

 

Śp. Dawid Krupej – patron Konkursu Pro bono Poloniae, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, były pracownik Muzeum, radny Miasta Gdańska, pracownik Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego; artysta i społecznik, którego praca zawodowa, zacięcie organizatorskie i nieprzeciętne uzdolnienia wokalno-muzyczne służyły podtrzymaniu ducha polskości i były dowodem żywego patriotyzmu kultywowanego w młodym pokoleniu.