Irena Sendlerowa i sieć pomocy

Irena Sendlerowa i sieć pomocy

Opis zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z tematyką Holocaustu oraz przybliżenie postaci Ireny Sendlerowej. Podczas warsztatu uczestnicy poznają realia życia w warszawskim getcie,  prześledzą losy ocalonych z getta dzieci oraz dowiedzą się, ile osób musiało być zaangażowanych, by skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Uczniowie analizują i interpretują informacje uzyskane ze źródeł pisanych oraz samodzielnie próbują odtworzyć siatkę osób i kontaktów niezbędną, by Irena Sendlerowa mogła nieść pomoc. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Uczestnicy odwiedzają także wybrane fragmenty wystawy stałej.

warsztat

Adresat: uczniowie V-VIII

Max. liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut; sala edukacyjna, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.
Kontakt: Wiktoria Bieżuńska, w.biezunska@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń wie, czym jest  Holocaust i zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Zagłady, analizuje i interpretuje informacje uzyskane ze źródeł pisanych, dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności.