Przejdź do treści

Inscenizacja historyczna "Akcja Burza"

17 kwietnia 2016 r. w skansenie w Olsztynku Muzeum II Wojny Światowej we współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku przygotowało inscenizację odtwarzającą walki Oddziałów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w 1944 r.
Tego dnia odegrano 4 inscenizacje nawiązujące do historii 77 pułku piechoty AK i walk niemiecko-sowieckich stoczonych na Wileńszczyźnie w 1944 r.