Muzeum II Wojny Światowej

Informacja o objęciu przez dr. Marka Szymaniaka funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dniem 1 października br.

Z dniem 1 października br. dr Marek Szymaniak, dotychczasowy kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego MIIWŚ objął funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Dr Marek Szymaniak został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na podstawie decyzji prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Do obowiązków powołanego z dniem 1 października 2021 r. Zastępcy Dyrektora MIIWŚ ds. Naukowych należy nadzór i koordynacja prac: Działu Dokumentacji Filmowej, Działu Naukowo-Edukacyjnego i wydawnictwa MIIWŚ, Działu Konserwacji, Działu Zbiorów, Działu Wystaw oraz Biblioteki MIIWŚ. Ponadto dr Marek Szymaniak kontynuuje swój udział w w pracach zespołu przygotowującego wystawę stałą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

 

Dr Marek Szymaniak (ur. 1974 r.) jest absolwentem Wydziału Humanistycznego na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (2000 r.). Po ukończeniu stacjonarnych studiów doktoranckich obronił doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2005 r.).

 

Z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku związany jest od lipca 2017 r.: najpierw jako kierownik Działu Naukowego, od 2018 r. Działu Naukowego i wydawnictwa MIIWŚ, a po zmianie struktury organizacyjnej w 2019 r. na stanowisku kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego, nadal kierując muzealnym wydawnictwem.

 

Jako przewodniczący zespołu ds. ewaluacji wystawy stałej MIIWŚ odpowiadał za przygotowanie treści i realizację procesu zmian i uzupełnień wprowadzanych na ekspozycji głównej w latach 2017–2018. Jest jednym z pomysłodawców powstania rocznika MIIWŚ „Wojna i Pamięć”, a od 2018 r. działa jako jego redaktor tematyczny. Autor treści upamiętnienia poświęconego premierowi Janowi Olszewskiemu, które odsłonięto w Muzeum w 2019 r.

 

Dr M. Szymaniak jest współautorem scenariusza wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy w czasie II wojny światowej”. W 2019 r. koordynował organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler–Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”, a w 2020 r. organizację konferencji „Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych”. Współredagował tom pokonferencyjny Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych. Jest autorem tekstów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii oraz współpomysłodawcą i współautorem cykli popularnonaukowych publikowanych w mediach społecznościowych MIIWŚ.

 

Dr M. Szymaniak w latach 2006–2017 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, w oddziałowych biurach: edukacji publicznej, edukacji narodowej oraz upamiętniania walk i męczeństwa. Kierując bydgoskim zespołem naukowo-edukacyjnym, przygotowywał wystawy i katalogi wystaw, publikował i redagował prace naukowe z zakresu najnowszej historii Polski, brał udział w konferencjach naukowych oraz organizował i realizował dziesiątki działań popularyzatorskich z zakresu historii Polski XX w. w środowiskach młodzieży szkolnej, nauczycieli, kombatantów i społeczności lokalnych. Jest również autorem scenariuszy do historycznych filmów dokumentalnych emitowanych przez TVP. Z inicjatywy Marka Szymaniaka w 2012 r. został powołany bydgoski Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, w którego ramach do połowy 2017 r. zrealizowano ok. 50 spotkań. Jest członkiem Rady Programowej Klubu. W tym czasie przygotował i opiniował treści kilkunastu upamiętnień dotyczących II wojny światowej, żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i opozycji antykomunistycznej. W 2014 r. uczestniczył w seminarium dla edukatorów dotyczącym Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie. W 2015 r. dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku powołał go do Kapituły Honorowej Nagrody „Świadek Historii”. Od 2017 r. należy do zespołu doradczego wojewody kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji programu Niepodległa 2018.

Od 2018 r. dr M. Szymaniak jest członkiem Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki.

 

Nagrody, medale i wyróżnienia:
– 2018 r.: Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany przez prezesa Rady Ministrów.

– 2016 r.: Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę „za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski”,

– 2015 r.: Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz „za wieloletnią współpracę z lokalnym środowiskiem żołnierzy kombatantów”,

– 2008 r.: nagroda prezesa IPN Janusza Kurtyki „za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych”.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor
Dr. Marek Szymaniak, Deputy Director of the Museum of the Second World War in Gdańsk