III edycja konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

III edycja konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja, skierowanego do organizacji pozarządowych (kategoria a), chórów, zespołów muzycznych i indywidualnych twórców (kategoria b).

 

Komisja konkursowa oceniać będzie zgłoszenia uczestników pod kątem działalności artystycznej, promującej polską kulturę w kraju i poza jego granicami. Termin przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej mija 28 października 2022 roku.

 

Przedmiotem Konkursu jest udokumentowanie wskazanego wydarzenia artystycznego (koncertu, widowiska, spektaklu, wystawy, innego) zrealizowanego między 1 stycznia 2021 r. a 30 września 2022 r. w Polsce i poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji naszej historii w latach 1939-1945.

 

W każdej kategorii przewidziano po trzy nagrody finansowe, które wręczone zostaną podczas uroczystej gali w dniu 11 listopada 2022 r., w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wydarzenie zwieńczone będzie koncertem.

 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej) i odesłać go na adres: kultura@muzeum1939.pl, najpóźniej do 28 października br.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7 listopada br. 

 

Dla laureatów obu kategorii przygotowano nagrody pieniężne:

•    za zajęcie 1. miejsca - 5000 zł brutto, 
•    za zajęcie 2. miejsca - 3000 zł brutto,
•    za zajęcie 3. miejsca - 2000 zł brutto.

 

Śp. Dawid Krupej – patron Konkursu Pro bono Poloniae, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, były pracownik Muzeum, radny Miasta Gdańska, pracownik Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego; artysta i społecznik, którego praca zawodowa, zacięcie organizatorskie i nieprzeciętne uzdolnienia wokalno-muzyczne służyły podtrzymaniu ducha polskości i były dowodem żywego patriotyzmu kultywowanego w młodym pokoleniu.