Fragmenty butów „Inki” prezentowane w ramach akcji „Wejście w historię”

Fragmenty butów „Inki” prezentowane w ramach akcji „Wejście w historię”

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprezentowano kolejny eksponat w ramach akcji „Wejście w historię”. Tym razem są to fragmentów butów Danuty Siedzikówny, które wydobyto podczas ekshumacji w 2014 r. Dziś mija 74. rocznica wykonania wyroku śmierci na „Ince” oraz ppor. Feliksie Selmanowiczu „Zagończyku”.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL dr Jacek Pawłowicz oraz dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.

Fragmenty butów „Inki”, wydobyte w czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku w 2014 r., prezentowane są w holu na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Eksponat został wypożyczony ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i można go oglądać do 25 października 2020 r.

Zobacz prezentację eksponatu:

Ekshumacja szczątków „Inki” i „Zagończyka” przeprowadzona na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku w 2014 r.

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.