Europejskie Dni Archeologii na Westerplatte

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji wideo z wydarzenia „Archeologia Westerplatte”, które w dniach 16 i 17 czerwca br. odbywało się w ramach V edycji Europejskich Dni Archeologii – międzynarodowego projektu realizowanego w Polsce od 2019 r.

 

Na terenie historycznego pola bitwy na półwyspie przeprowadzono wiele muzealnych lekcji archeologicznych. Celem zajęć prowadzonych przez pracowników Działu Archeologicznego i Działu Edukacyjnego Muzeum było przybliżenie dziedzictwa archeologicznego i historii Westerplatte oraz uświadomienie potrzeby dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe. 

 

Zajęcia prowadzono w miejscach na co dzień niedostępnych – na terenie prac wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum w ramach X etapu badań archeologicznych na Westerplatte. Podczas zajęć, których elementem była prezentacja wykopów archeologicznych, wyjaśniona została specyfika pracy archeologów oraz innych specjalistów z zespołu badawczego. Uczestnicy mogli zobaczyć także zabytki uzyskiwane w trakcie badań wykopaliskowych. 

 

Prowadzący lekcje informowali również o inwestycji realizowanej na terenie półwyspu – budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, której nieodzownym elementem są badania i nadzory archeologiczne.