Przejdź do treści

Eksponat miesiąca - kwiecień 2019 r.

16/04/2019 - 13:48
Fotografia przedstawiająca córkę dr Stefana Wąsowskiego Annę (Hannę)

W ramach eksponatu miesiąca prezentujemy fotografie które w ostatnim czasie trafiły do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, uzupełniając kolekcję eksponatów związanych ze Stefanem Wąsowskim: 


1.    Czarno – biała fotografia wykonana w studiu fotograficznym, przedstawiająca dr Stefana Wąsowskiego i Czesławę Dunin – Wąsowicz.  Przed wybuchem I wojny światowej Stefan Wąsowski mieszkał w Lublinie wraz z rodziną.  W grudniu 1914 r. w niespełna kilka miesięcy po powołaniu Wąsowicza do armii rosyjskiej jego żona zmarła, pozostawiając córkę Annę.
2.    Czarno – biała fotografia przedstawiająca córkę dr Stefana Wąsowskiego Annę (Hannę), wykonana w pracowni fotograficznej Stanisława Zawadzkiego w Lublinie.


Ppłk. Stefan Franciszek Wąsowski (ur. 10.10.1880 r. w Drzewicy) był ordynatorem Szpitala im. św. Wincentego á Paulo Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Lublinie. W sierpniu 1939 r.  w obliczu rosnącego zagrożenia wybuchem wojny zgłosił się do wojska jako ochotnik. Otrzymał przydział do 2 Szpitala Okręgowego w Chełmie. 9 września 1939 r. ewakuował się ze szpitalem do Tarnopola, a osiem dni później został aresztowany i przewieziony do obozu jenieckiego w Kozielsku.  Przebywał tam co najmniej do  9 kwietnia  1940 r. po czym wywieziono go do lasu katyńskiego i zamordowano wraz z innymi oficerami Wojska Polskiego. Nazwisko Stefana Wąsowskiego widnieje na liście wywozowej NKWD nr 022/2  z 9 kwietnia 1940 r. pod numerem 54 (teczka personalna nr 1194). 
Pozostałe  eksponaty związane ze Stefanem Wąsowskim, znajdują się na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w sekcji poświęconej zbrodni katyńskiej.  Z kolei w sklepie muzealnym dostępny jest komiks „Katyń”,  przybliżający jego wojenne losy i okoliczności śmierci z rąk NKWD. 

Autor: Pracownia fotograficzna Stanisława Zawadzkiego w Lublinie
Materiał i technika: papier, fotografia
Miejsce i czas powstania: Lublin, przed 12.1914 r.
Wymiary: 13,8 x 8,7 cm; 13,8 x 8,8 cm
Dar Jolanty Kościukiewicz