Przejdź do treści

Eksponat miesiąca: Broszura konspiracyjna "Polska karząca"

11/03/2019 - 10:28

Broszura konspiracyjna „Polska karząca” zawierająca 24 krótkie reportaże autorstwa Sławomira Dunin-Borkowskiego, które były uprzednio drukowane w „Biuletynie Informacyjnym”. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 1943 r. Broszura została wydana w Warszawie przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze, porusza podstawowe kwestie dotyczące metod działania podziemnego wymiaru sprawiedliwości, poparte licznymi egzemplifikacjami. 

Szata graficzna okładki została zaprojektowana przez ppor. Stanisława Kunstettera z Oddziału VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) Komendy Głównej Armii Krajowej. Na okładce przedniej znajduje się rzucający cień, nóż szturmowy oraz tytuł publikacji w barwach biało – czerwonych. Tylna okładka podzielona w pionie, jest utrzymana w biało – czerwonych barwach z  logo Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych w części centralnej. 

Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze to aparat wydawniczy Polskiego państwa Podziemnego, podlegający Biuru Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. 

W skład zakładów wydawniczych wchodziło kilkanaście tajnych drukarni przygotowujących czasopisma i broszury konspiracyjne, instrukcje oraz druki ulotne. Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze to także wydawca pierwszego egzemplarza „Kamieni na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego.

Karta tytułowa została opatrzona imieniem i nazwiskiem Andrzeja Ropelewskiego, który służył w I Batalionie Jędrzejowskiego Pułku Piechoty, AK okręg Kielce. Został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami.  Po wojnie podjął studia prawnicze na uniwersytecie warszawskim. Karierę zawodową związał ze światem naukowym. Profesor Ropelewski zajmował się zagadnieniami związanymi z przemysłem morskim ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i historii polskiego rybołówstwa.

Sygnatura: MIIWS/A/786
Autor: Sławomir Dunin – Borkowski
Opracowanie: P.S.W. [Prasowi Sprawozdawcy Wojenni]
Wydawnictwo: TWZW [Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze, drukarnie W – 3, W – 5, W- 9]
Nakład: 6000 egzemplarzy
Miejsce i czas powstania: Warszawa: K.O.P.R. [Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK], 1943 r.
Wymiary: 11,5 x 16,8 cm