Przejdź do treści

Edukacja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gromadzimy i sprawujemy pieczę nad eksponatami i relacjami świadków, by zachować wiedzę o przeszłości. Wiedza o przeszłości nie powinna być tylko przechowywana, lecz powinna być także przekazywana. Upowszechniać tę wiedzę, dzielić się doświadczeniami ludzi tamtych czasów, to nasze zadanie – edukatorów Muzeum II Wojny Światowej.