Ecological Stories w M2WŚ

Ecological Stories

„Ecological stories w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działanie kultury w służbie ekologii w 2022 r.” to projekt finansowany i realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W jego ramach odbędzie się wiele wydarzeń edukacyjnych z zakresu historii i proekologicznych postaw.

 

Nadrzędną misją naszej placówki jest opowiadanie o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej. Realizując ją, nie zapominamy jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też w czerwcu uruchamiamy „Ecological stories” – projekt mający na celu poszerzanie świadomości ekologicznej.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i serdecznie zapraszamy do udziału!

1. Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną prof. dr. hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego Wpływ wojen i działań wojennych na środowisko przyrodnicze

Profesor Łukasz Chrzanowski jest wykładowcą Politechniki Poznańskiej. Opowie słuchaczom, jak przez wieki konflikty zbrojne wpływały na środowisko naturalne.

 

Termin:
7 czerwca o godz. 10:00
(Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, sala konferencyjna na poziomie -3).

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną prof. dr. hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego "Wpływ wojen i działań wojennych na środowisko przyrodnicze". Termin: 7 czerwca o godz. 10:00 (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, sala konferencyjna na poziomie -3).

2. Spacery historyczno-przyrodnicze po Westerplatte
Spacery przeprowadzi Marzena Mruk-Wszałek – edukator przyrodniczy. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o ekosystemach półwyspu Westerplatte, zasadach bioróżnorodności, gatunkach rodzimych i inwazyjnych oraz skutkach antropopresji związanej z przemysłem i działaniami militarnymi na terenie półwyspu. W programie:
– rozpoznawanie szaty roślinnej na podstawie liści, łodyg, owoców, kwiatostanów oraz kory,
– rozpoznawanie fauny (w zależności od okoliczności: owady, ptaki),
– ciekawe doświadczenia przyrodnicze.

 

Terminy: 
8 czerwca, 9 czerwca, 22 czerwca, 23 czerwca o godz. 10:00 i o godz. 12:00 – dla dzieci ze szkół podstawowych
18 czerwca o godz. 10:00 i o godz. 12:00 – dla rodzin

Czas spaceru: 1–1,5 godziny

Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko pętli autobusowej od strony Zatoki Gdańskiej

Spacery historyczno-przyrodnicze po Westerplatte. Terminy: 8 czerwca, 9 czerwca, 22 czerwca, 23 czerwca o godz. 10:00 i o godz. 12:00 – dla dzieci ze szkół podstawowych. 18 czerwca o godz. 10:00 i o godz. 12:00 – dla rodzin. Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko pętli autobusowej od strony Zatoki Gdańskiej.

3. Spacery ornitologiczne po Westerplatte
Spacer przeprowadzi Piotr Kamont – ornitolog i prezes Stowarzyszenia Jestem na pTAK!. Zajęcia będą niepowtarzalną okazją do poznania ptaków zamieszkających półwysep. Wśród nich można wymienić: szpaki, bogatki, pleszki, strzyżyki, rudziki i wiele innych.

 

Terminy: 
11 czerwca o godz. 11:00
– dla rodzin
14 czerwca, 21 czerwca o godz. 9:00 i o godz. 11:00 – dla dzieci ze szkół podstawowych

Czas spaceru: 1–1,5 godziny

Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko pętli autobusowej od strony Zatoki Gdańskiej

Zachęcamy także do pobrania bezpłatnej aplikacji „Ogród na pTAK!”, która ułatwi poznanie naszych latających przyjaciół:

Spacery ornitologiczne po Westerplatte. Terminy: 11 czerwca o godz. 11:00 – dla rodzin. 14 czerwca, 21 czerwca o godz. 9:00 i o godz. 11:00 – dla dzieci ze szkół podstawowych. Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko pętli autobusowej od strony Zatoki Gdańskiej.

4. Projekcje filmu Żalanasz (reżyseria, scenografia, zdjęcia Marcin Sauter, Polska 2017) ze wstępem i podsumowaniem edukatora muzealnego, dla uczniów szkół średnich

Żalanasz (tłum. puste miejsce) było piękną, rybacką osadą położoną nad brzegiem Jeziora Aralskiego. Miejscem dostatnim, pełnym życia. Przez absurdalne plany sowieckich władz stało się pustynną wioską zasypywaną piachem zatrutym pestycydami. Mieszkańcy przystosowali się do nowych warunków, tak jak człowiek przyzwyczaja się do swojej choroby. Osiedli w pustce. W miejscu bez czasu, gdzie wspomnienia są marzeniami, a codzienność oczekiwaniem na powrót morza. 

 

Terminy:
14 czerwca o godz. 10:00
21 czerwca o godz. 10:00

Czas trwania: 1 godzina

Projekcja filmu Żalanasz ze wstępem i podsumowaniem edukatora muzealnego, dla uczniów szkół średnich. Terminy: 14 czerwca o godz. 10:00, 21 czerwca o godz. 10:00.

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE.