Dziedzictwo utracone

Czas otwarcia 06.03.2019 - 23.06.2019

Lokalizacja poziom -3

Wstęp 5 zł

Do czego potrzebne jest nam dziedzictwo kulturowe? W XXI wieku coraz częściej traktowane jest ono jako zasób strategiczny. Miasta realizując różnorodne projekty w sektorze dziedzictwa, zarówno inwestycyjne (np. rewitalizacje), jak i miękkie (festiwale, wystawy), zwiększają swoją wartość i konkurencyjność, a tym samym siłę przyciągania nowych mieszkańców, inwestorów, oraz turystów. Dziedzictwo pomaga budować poczucie tożsamości i wspiera integrację lokalnych społeczności, może także podnosić satysfakcję z życia. Ale jego istnienie, co pokazała II wojna światowa, wcale nie jest oczywiste. Okupanci negując prawo Polaków do prowadzenia własnego życia kulturalnego doprowadzili do największych w dziejach strat kultury polskiej. To, co zachowało się do dnia dzisiejszego, ma zatem wartość szczególną.

 

Kuratorzy wystawy Dziedzictwo utracone przybliżają zjawisko NISZCZENIA dziedzictwa przez okupantów. Ale na tym nie poprzestają. Przypominają również o jego RATOWANIU – procesie, który nigdy się nie zakończył, a którego bohaterowie, tacy jak Karol Estreicher, Stanisław Lorentz po dziś dzień inspirują do troski o wspólną spuściznę. Ekspozycja jest wielkim pytaniem o wpływ „drugiej Apokalipsy” – by użyć słów Zbigniewa Herberta – na kształt polskiego dziedzictwa tu i teraz, 30 lat po upadku narzuconego Polsce komunizmu.

 

Kuratorzy: Marta Baranowska, Izabela Boguszewska, Bartłomiej Garba, dr Dmitriy Panto, Marek Zambrzycki
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Grzegorz Berendt, dr Karol Nawrocki, dr hab. Wojciech Turek
Projekt wystawy: Grupa GDYBY
Projekt grafiki: Jan Rosiek
Koordynator projektu: Marek Zambrzycki
Patronat Honorowy: Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Patroni: ArsForum, Arteon, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Renowacje i Zabytki, Spotkania z Zabytkami

Grupa Energa 

Mecenas Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

Wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskich obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 Wystawa czasowa „Dziedzictwo utracone”