działalność kulturalna związana z organizacją spektaklu teatralnego